Hotline : 0977595281

Địa chỉ : FPT Telecom Hà Nội

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

1. NHÂN VIÊN KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

CHI TIẾT CÔNG VIỆC

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

QUYỀN LỢI

2.TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

CHI TIẾT CÔNG VIỆC

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

QUYỀN LỢI

3.NHÂN VIÊN THU CƯỚC DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

CHI TIẾT CÔNG VIỆC

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

QUYỀN LỢI

4.GIAO DỊCH VIÊN TẠI QUẦY

CHI TIẾT CÔNG VIỆC

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

QUYỀN LỢI

5. NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

CHI TIẾT CÔNG VIỆC

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

QUYỀN LỢI

6. NHÂN VIÊN KỸ THUẬT TRIỂN KHAI VÀ BẢO TRÌ MẠNG VIỄN THÔNG 

CHI TIẾT CÔNG VIỆC

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

QUYỀN LỢI

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Thông tin liên hệ: Nguyễn Trường Giang

Email: GiangNT4@fpt.com.vn

Điện thoại cố định: 0204 7300 2222 Máy lẻ 4380

Điện thoại di động: 0934 555  622